Smještaj

Hotel Braća Đukić raspolaže sa:
10 dvokrevetnih soba,
3 apartmana,
Vrhunska kuhinja,
Restoran  (organizuje svadbe, kao i ostale svečanosti po želji gostiju)
Kongresna sala,
Ostale sadržaje koji su u domenu hotelskih usluga.

Cijena sobe 1/1 , je 60,00 KM sa doručkom,
Cijena sobe 1/2 je 90,00 KM sa doručkom,
Cijena apartmana iznosi 200,00 KM sa doručkom.