Sobe

Cijena sobe 1/1 , je 60,00 KM sa doručkom,
Cijena sobe 1/2 je 90,00 KM sa doručkom,