Prijavite se i postanite dio uspješnog tima!

Popunite online prijavu za posao ili pošaljite svoju biografiju / CV na email adresu: super-petrol.@blic.net
Sa zadovoljstvom ćemo obraditi Vašu prijavu i javiti Vam ukoliko se ukaže potreba za novim zaposlenjima.

Najnoviji oglas za posao !

Super Petrol d.o.o. Banja Luka je kompanija koja se bavi distribucijom nafte i naftnih derivata u 
maloprodaji i veleprodaji, sa tendencijom širenja poslovnih aktivnosti te shodno tome oglašava potrebu 
za slijedeće radno mjesta: 
 
Diplomirani pravnik 
 
OPIS POSLOVA: 
– Obavljanje opštih i kadrovskih poslova 
– Izrada pojedinačnih pravnih akata (ugovora, rješenja i drugih pravnih akata) 
– Pružanje pravne podrške u pripremi procedura, dozvola, uvjerenja, odluka i drugih internih akata 
– Registracija novih poslovnica i druga statusna pitanja Društva 
– Izrada, tumačenje i kontrola ugovora obligaciono-pravnog karaktera i komercijalnih ugovora, u skladu sa 
zakonskim propisima i interesom kompanije 
– Poslovi učestvovanja u javnim nabavkama u skladu sa novim ZJN-a BiH 
– Aktivna podrška službi finansija u cilju naplate potraživanja od kupaca i službi nabavke u cilju 
sprečavanja kršenja ugovornih obaveza od strane dobavljača ; raskidi ugovora, naplata šteta 
– Sudjelovanje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa 
– Kontinuirano praćenje zakonske regulative 
 
USLOVI: 
– VSS- završen pravni fakultet 
– Minimalno 5 godine radnog iskustva u struci ( poželjno iskustvo u radu na Javnim nabavkama) 
– Poznavanje rada na računaru MS Office paket 
– Vozačka dozvola B kategorije 
– Sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu 
– Sposobnost rješavanja problema i pružanje rješenja u kratkim vremenskim rokovima, osoba treba da je 
komunikativna, odgovorna, pouzdana, da posjeduje organizacijske, prezentacijske i motivacijske 
sposobnosti, samoincijativna.