admin

Konkurs: referent saobraćajne ili ekonomske struke

SUPER-PETROL, Banja Luka, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos: REFERENT SAOBRAĆAJNE ILI EKONOMSKE STRUKE USLOVI: VSS ILI SSS Opis : Upravljanje i rukovođenje voznim parkom, praćenje tehničke ispravnosti vozila, praćenje registracije vozila, praćenje neophodnih dozvola za vozila i vozače, prijem i realizovanje naloga, kao i ostale aktivnosti vezano za vozila i vozače, rad u terminalu …

Konkurs: referent saobraćajne ili ekonomske strukeRead More »

Kartično poslovanje

Za naše kupce, nova usluga kartičnog poslovanja na našim benzinskim stanicama. Da biste postali dio našeg modernog poslovnog svijeta popounite ZAHTJEV ZA IZDAVANJE KARTICE ZA FIZIČKA LICA. Popunjen Zahtjev predajte na jednoj od naših benzinski stanica i sakupljanje bodova počinje! Više o tome … Kartično poslovanje za fizička lica Kartično poslovanje za kreditne kupce

Na našem terminalu u ponudi je i Plin TNG-LPG

Na našem terminalu u ponudi je i Plin TNG-LPG. Distribucija-prodaja, TNG-LPG-a vrši se direktno Rafinerija-kupac, kao i putem terminala koji se nalazi u Drugovićima –Laktaši, uz posjedovanje vlastitih A/C za prevoz TNG-a direktno kupcima. Takođe vršimo dostavu TNG-a na kućnu adresu (fizička lica- za grijanje A/C).