admin

Kartično poslovanje

Za naše kupce, nova usluga kartičnog poslovanja na našim benzinskim stanicama. Da biste postali dio našeg modernog poslovnog svijeta popounite ZAHTJEV ZA IZDAVANJE KARTICE ZA FIZIČKA LICA. Popunjen Zahtjev predajte na jednoj od naših benzinski stanica i sakupljanje bodova počinje! Više o tome … Kartično poslovanje za fizička lica Kartično poslovanje za kreditne kupce

Na našem terminalu u ponudi je i Plin TNG-LPG

Na našem terminalu u ponudi je i Plin TNG-LPG. Distribucija-prodaja, TNG-LPG-a vrši se direktno Rafinerija-kupac, kao i putem terminala koji se nalazi u Drugovićima –Laktaši, uz posjedovanje vlastitih A/C za prevoz TNG-a direktno kupcima. Takođe vršimo dostavu TNG-a na kućnu adresu (fizička lica- za grijanje A/C).