Super-Petrol doo Banja Luka pripada najvećim kompanijama u regionu. Obavlja distribuciju naftnih derivata sa vlastitom infrastrukturom, terminalima goriva i TNG-LPG-a, na kojima se obavlja veleprodaja, kao i vlastiti transport ( A/C).

Vrste naftnih derivata koji se mogu nabaviti u veleprodaji putem terminala , kao i direktno Rafinerija-Kupac:
BMB-95, BMB-98, EURO DIZEL, LOŽ ULJE-EL, TNG-LPG (propan butan), MAZUT, BITUMEN

Sve vrste goriva u potpunosti zadovoljavaju evropske standarde 2003/17/EC, motorni benzini u potpunosti zadovoljavaju normu EN 228, a dizelska goriva normu EN 590.

Super-Petrol doo, takođe posjeduje maloprodajne objekte ( benzinske stanice) na kojima se vrši prodaja visokokvalitetnih derivata kao i TNG-LPG, po najvišim evropskim standardima. U sklopu benzinske stanice, nalazi se trgovina u kojoj se nudi širok asortiman proizvoda, motorna ulja, autokozmetika, kao i ostala roba široke potrošnje.
Lokacije: BS Klašnice1, BS Klašnice 2, BS Drugovići, BS Doboj, BS Gradiška.

Super-Petrol doo Banja Luka vodi zdravu poslovnu politiku uz potpunu predanost kupcima. Korektan odnos sa rafinerijama i osposobljeni menadžment garancija su za uspijeh , koji gradimo 12 godina. Kao i kontinuiranu brigu i zaštitu čovjekove okoline.