Terminal

TERMINAL DRUGOVIĆI

TERMINAL DRUGOVIĆISuper-Petrol doo Banja Luka pripada najvećim kompanijama u regionu. Obavlja distribuciju naftnih derivata sa vlastitom infrastrukturom, TERMINALIMA goriva i TNG-LPG-a, na kojima se obavlja veleprodaja, kao i vlastiti transport ( A/C).

Vrste naftnih derivata koji se mogu nabaviti u veleprodaji putem terminala , kao i direktno Rafinerija-Kupac:
BMB-95, BMB-98, EURO DIZEL, LOŽ ULJE-EL, TNG-LPG (propan butan), MAZUT, BITUMEN

Sve vrste goriva u potpunosti zadovoljavaju evropske standarde 2003/17/EC, motorni benzini u potpunosti zadovoljavaju normu EN 228, a dizelska goriva normu EN 590.