Transport naftnih derivata

Kompanija SUPER PETROL posjeduje jedan od najmodernijih voznih parkova u regionu, namjenjen snadbijevanju prodajnih objekata i krajnjih kupaca. 

Vozni park se sastoji od vozila sa isključivo  EURO 6 eko kategorijama, a čine ga 10 voznih jedinica za prevoz tečnih goriva i TNG-a, kao i  4 kamiona-cisterne (pretakalice) za dostavu manjih količina TNG-a, lož ulja i tečnih goriva.

Pored navedenog posjedujemo jedan komplet (tegljač + poluprikolica) za prevoz crnih derivata (mazut,bitumen…) i kamion specijalizovan za dostavu plinskih boca i peleta na adresu kupca. 

Sva vozila koja koristimo za prevoz tečnih derivata su aluminijumske cisterne sa 3 do 6 komora i mogućnošću prevoza 2 različite vrste derivata. Vozila poseduju digitalne mjerne grupe sa štampačima, baždarene od strane Zavoda za mjerenje i opremljena su sa podnim punjenjem (EKO utakanje), pumpom za istakanje u nadzemne i podzemne rezervoare, kao i crijevima za istakanje do 50m (tanka crijeva sa pištoljem).

Pored navedenih voznih jedinica posjedujemo profesionalno obučene vozače, osposobljene za prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju (ADR) koji imaju sve neophodne sertifikate i licence za prevoz istih, kako u domaćem tako i u međunarodnom transportu.

Pored svega navedenog posjedujemo iskusan i kvalitetno obučen menadžment za organizaciju i upravljanje prevozom. Kao dokaz toga posjedujemo licencu za prevoz robe u međunarodnom transportu, ADR licence za svako vozilo i Savjetnika za bezbjednost u prevozu opasnih materija u drumskom saobra