Naftni terminal

Terminal u Drugovićima

 Obavlja distribuciju naftnih derivata sa vlastitom infrastrukturom, TERMINALIMA goriva i TNG-LPG-a, na kojima se obavlja veleprodaja, kao i vlastiti transport ( A/C).

Vrste naftnih derivata koji se mogu nabaviti u veleprodaji putem terminala , kao i direktno Rafinerija-Kupac:
BMB-95, BMB-98, EURO DIZEL, LOŽ ULJE-EL, TNG-LPG (propan butan), MAZUT, BITUMEN

Gas TNG/LPG

Distribucija-prodaja, TNG-LPG-a vrši se direktno Rafinerija-kupac, kao i putem terminala koji se nalazi u Drugovićima –Laktaši, uz posjedovanje vlastitih A/C za prevoz TNG-a direktno kupcima.

Takođe vršimo dostavu TNG-a na kućnu adresu (fizička lica- za grijanje A/C).

Gas

Nadzemni rezervoar za gas

Našim kupcima uz potpisivanje ugovora o nabavci plina, dajemo nadzemne rezervoare za TNG,  kapaciteta 2700 litara, na korištenje bez naknade.