Super - Petrol doo Banja Luka

Super-Petrol doo Banja Luka pripada najvećim kompanijama u regionu. 

Obavlja distribuciju naftnih derivata sa vlastitom infrastrukturom, terminalima goriva i TNG-LPG-a, na kojima se obavlja veleprodaja, maloprodaja kao i vlastiti transport ( A/C).

Vrste naftnih derivata koji se mogu nabaviti u veleprodaji putem terminala, kao i direktno Rafinerija – Kupac su:

 

  • BMB-95
  • BMB-98
  • EURO DIZEL
  • TNG-LPG (za pogon motornih vozila)
  • TNG-dostava (za grijanje i industrijske pogone)
  • TNG u bocama
  • LOŽ ULJE-EL
  • LOŽ ULJE-S (MAZUT)
  • BITUMEN

Sve vrste goriva u potpunosti zadovoljavaju važeće standarde koji su propisani Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva (Sl.gl. BiH br. 27/02) i Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva (Sl.gl. BiH br. 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10, 73/10).

ISO standardi

Maloprodajni objekti

Super-Petrol doo, takođe posjeduje maloprodajne objekte – benzinske pumpe na kojima se vrši prodaja visokokvalitetnih derivata kao i TNG-LPG, po najvišim evropskim standardima.

U sklopu benzinskih stanica, nalazi se trgovina u kojoj se nudi širok asortiman proizvoda, motorna ulja, autokozmetika, kao i ostala roba široke potrošnje.
Lokacije: BS Klašnice1, BS Klašnice 2, BS Drugovići, BS Doboj, BS Gradiška i BS Banja Luka 1( Borik ) BS Banja Luka 2 (Zapadni tranzit).

Pored navedenih usluga vršimo usluge prevoza tečnih goriva, kao i TNG-LPG-a sa vlastitim voznim parkom i profesionalno obučenim i osposobljenim kadrovima.

Super-Petrol doo Banja Luka vodi zdravu poslovnu politiku uz potpunu predanost kupcima. Korektan odnos sa rafinerijama i osposobljeni menadžment garancija su za uspijeh, koji gradimo od 2001. godine. Kao i kontinuiranu brigu i zaštitu čovjekove okoline.